twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

Thursday, April 14, 2011

puasa nazar

assalamualaikum w.b.t
pada waktu petang yg dingin ne berkesempatan berkongsi maklumat pada rakan- rakan semua..=)

Puasa Nazar
Nazar ialah mewajibkan sesuatu ketaatan yang tidak wajib pada asalnya, untuk mendekatkan diri hamba kepada Tuhannya. Ia merupakan satu peribadatan kuno, dan telah diberitakan oleh al-Quran;

Maksud Firman Allah S.w.t.

(Ingatlah) ketika isteri Imran berkata: "Tuhanku! Sesungguhnya aku nazarkan kepadaMu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas (dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadaMu semata-mata), maka terimalah nazarku; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." [QS al-Imran:35]

Dan (ketahuilah), "apa sahaja yang kamu belanjakan (dermakan) atau apa sahaja yang kamu nazarkan maka sesungguhnya Allah mengetahuiNya dan (ingatlah), orang-orang yang zalim itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya." [QS al-Baqarah:270)

Hukum menunaikan janji nazar

Bernazar adalah berjanji dengan Allah S.w.t untuk melakukan sesuatu ketaatan.

Menunaikan nazar yang dibuat adalah wajib jika nazar itu adalah yang berbentuk pendekatan diri kepada Allah, seperti bernazar akan berpuasa sunnah, bersedekah dll.

Jika nazar itu adalah nazar maksiat, maka tiada apa yang dapat diakui sebagai nazar di dalam perkara maksiat begini. Tidak wajib ditunaikan, bahkan diharamkan menunaikannya. Seperti bernazar akan membunuh orang atau akan berjudi dll. Dalilnya

Dari Amru bin Syuib r.a. dari bapanya dari datuknya

Rasulullah S.a.w. bersabda:

"Tiada nazar kecuali pada sesuatu yang mengharapkan zat Allah di dalamnya."

[Hadits Riwayat Imam Ahmad & Abu Daud]

Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata:

Sa`ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah saw. tentang nazar yang pernah dinazarkan ibunya namun ia wafat sebelum menunaikannya. Rasulullah saw. bersabda: "Tunaikanlah nazar itu untuknya."

[Hadith Riwayat Imam Muslim]

Terdapat juga larangan dari Rasulullah S.a.w. perihal bernazar.

Dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata:

Suatu hari Rasulullah saw. melarang kami bernazar, beliau bersabda: "Sesungguhnya nazar itu tidak dapat menangkal sesuatu apa pun tetapi hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."

[Hadith Riwayat Imam Muslim]

Dari Anas bin Malik ra.:

Bahwa Nabi saw. melihat seorang yang telah lanjut usia dipapah kedua anaknya. Maka beliau bertanya: "Kenapa orang tua ini? Mereka menjawab: Ia bernazar untuk berjalan kaki. Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah tidak memerlukan penyiksaan orang tua ini terhadap dirinya sendiri. Dan beliau memerintahkannya untuk berkendaraan."

[Hadith Riwayat Imam Muslim]

dengan ilmu yang diberikan dapatlah diberi sedikit pengajaran untuk diamalkan apabila pada masanya..

sekian..2 comments:

mvp_dina13 said...

TEPI SKET!!!

org 'sini' brpose, sana? :)

ermh! Nazar ap ye?

Smile.. said...

hahaha..
puasa nazar untuk perkara yang baik la..:)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails